ÚzO DPO SR Michalovce

 

     Sme nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju prácu úplne profesionálne, kvalitne a dlhodobo. Naša organizácia sa stará o mnohé a snaží sa byť organizáciou prakticky prospešnou. Dúfame, že tu nájdete pre Vás atraktívne a príjemné prostredie, že naša organizácia bude miestom, kde sa budete cítiť uvoľnene a pohodlne. Svojich návštevníkov si veľmi vážime a najväčším vyznamenaním pre nás je, keď sa k nám radi vracajú. Navštívte nás a sami budete môcť našu činnosť posúdiť, prípadne sa stať jedným z nás. Vašu podporu určite uvítame.

 

Navštívte nás na Namestie Osloboditeľov 82, Michalovce. Viď Kontakt


Modlitba Hasiča

 

 

 Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.
Životy spasiť, Pane, dajže mi sily dosť.
V náručí vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas,
ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas.
Na stráži stojím stále, pretože povolaný som
pred ohňom ochrániť svojich, blížneho, jeho dom.
Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pritom život stratím,
požehnaj, Pane, mojej rodine a láskavou rukou vráť im,
čo pri plnení poslania som iným dal.

                                                                                                      Amen

 

 

 

 

Aktuality

V tejto rubrike nie sú žiadne články.